Mi in naše okolje

Ja! Delujemo CO2 nevtralno

Be nice! To je naš najpomembnejši credo, ki bistveno določa našo podjetniško dejavnost. Pri tem igra bistveno vlogo trajnostni razvoj in sega od medsebojnega ravnanja do odgovorne uporabe virov.

Delovno okolje, za katero sta značilna človečnost in cenjenost, je temelj naše korporativne kulture, prav tako pa s svojo predanostjo ravnamo spoütljivo do okolja.

Naši 3 stebri za CO2 nevtralnost

V letu 2018 je bil naš ogljični odtis 600 t CO2. To je izračunalo podjetje Joanneum Research. Od septembra 2019 smo uradno nevtralni glede ogljikovega odtisa in ReGreen nas je certificiriral kot CO2 nevtrealno podjetje. Da bi dosegli cilj nevtralnosti ogljika, smo razvili strategijo trajnosti, ki temelji na treh stebrih:

Preprečiti

Najboljši CO2 je seveda tisti, ki sploh ne nastane. Zato si prizadevamo za proizvodnjo čim manj CO2. Zaradi visoke energetske učinkovitosti naših novo zgrajenih dvoran, uporabe zelene električne energije - deloma iz lastnega fotovoltaičnega sistema s 200 kWp - kot tudi lastnega voznega parka električnih vozil, smo uspešni na številnih področjih.

niceshops Headquarter

Pozorni smo tudi na trajnostno in okolju prijazno proizvodnjo, ko sestavljamo našo ponudbo izdelkov in izbiramo dobavitelje in partnerje.

Zmanjšati

Kjer se ni mogoče izogniti emisijam CO2, iščemo načine, kako jih omejiti. Tudi tukaj se trudimo, da z naslednjimi ukrepi čim bolj zmanjšamo emisije CO2:

 • trajnostna gradnja z veliko lesa in visoko energijsko učinkovitostjo
 • električne naprave in računalniška strojna oprema z največjo energijsko učinkovitostjo
 • zaposlenim nudimo subvencijo vozovnice za javni prevoz
 • ogrevanje in hlajenje pokrivata med 60 in 100% odpadne toplote iz sosednje bioplinske naprave
 • okolju prijazni materiali za pošiljanje paketov brez plastike z zapiranjem brez lepila
 • vestno recikliranje odpadkov in reciklažnih materialov
 • regionalna in večinoma organska hrana v menzi

niceshops CO2 Compensation

Nadomestiti

Izpuščen CO2 smo, preko ReGreen-a, z različnimi projekti v Indiji, Bangladešu in Peruju, nadomestili. Vsi projekti so certificirani v ZN, tako da je zagotovljeno preprečevanje toplogrednih plinov, ki škodujejo podnebju. Naslednji trije projekti nas podpirajo:

Vetrna energija v Indiji

Tu so podprti projekti vetrne energije v Maharaštri. Do danes so postavili v pogon 16 vetrnic, vsaka z 2,1 MW. Proizvedena električna energija bo preprečila gradnjo novih elektrarn na premog - in ob vsaki toni CO2, ki bo tako kompenziran, se bo šest ljudi v Indiji oskrbelo z obnovljivo energijo.

Prednosti:

 • nadomeščanje energije iz fosilnih goriv

Čiščenje vode v Bangladešu

Znanstveno preverjen instrument za dezinfekcijo UV vode WADI je ena od osmih zanesljivih metod za čiščenje pitne vode WHO. WADI odpravlja energijsko intenzivno odvajanje pitne vode preko kurjenja lesa, tako da pokaže, kdaj so bakterije v vodi ubite preko UV-sevanja. Samo postavite steklenico vode na sonce skupaj z merilnikom.

Prednosti:

 • dezinfekcija 7.000.000 litrov pitne vode na območju projekta
 • dodatna zaščita biotske raznovrstnosti, ker je tona lesa manj očiščena
 • manj časa porabimo za iskanje lesa za družine, ki si tega ne morejo privoščiti

Zaščita gozdov v Peruju

V okviru tega projekta kmetje podpirajo prehod na trajnostno proizvodnjo kakava. V procesu se obnavlja degradirano zemljišče, hkrati pa se zmanjša pritisk na krčenje gozdov. To ljudem na terenu daje možnost trajnostnega preživljanja in prijaznost do gozdov, hkrati pa ustvarja oviro za zaščito pragozda.

Prednosti:

 • sajenje novih dreves in zaščita več kot 500 000 hektarjev gozda
 • ustvarjanje 632 delovnih mest
 • zaščita 30 vrst, kot so orjaška armadillo, modra maka in velikanska vidra na območju projekta

Prednost je tudi trajnostna

Seveda smo v prihodnosti načrtovali nadaljnje dejavnosti za zaščito našega podnebja. Med drugim vključujejo uvedbo internetne platforme, prek katere lahko zaposleni organizirajo skupna potovanja na delo prek aplikacije ali celo zahtevo dobaviteljev, da dostavijo blago z manj embalažnega materiala.