10 najbolje prodajanih iz skupine Gwdihw, na enem mestu