10 najbolje prodajanih iz skupine Österreichische Bergkräuter, na enem mestu