10 najbolje prodajanih iz skupine Apple & Bears, na enem mestu